வெள்ளை நிறத்தொரு வானம் கண்டேன்வெள்ளை நிறத்தொரு வானம் கண்டேன், அதில்
கார்குழல் நிறத்தொரு நிலவும் கண்டேன்.

மெதுவாய் விழி நீ,
மூடும் பொழுதே தேய் பிறையாம், கண்
திறந்திடும் பொழுதும் வளர் பிறையாம்.

முழு நிலவொன்று தோன்றலும் மறைதலும்
உன் விழியினில் கண்டே வியந்து நின்றேன், நீ
கண் சிமிட்டும் ஒவ்வொரு நொடியும்.

இத்தனை அழகும் பிரதி எடுத்தார் போல் உன் மறு விழியும் கண்டு
'பொத்'தென நானும் மயங்கி விழுந்தேனே,

கடற்கரையிலும்...
காதல் கரையிலும்...

The Bucket List-- "தாம் இறக்கப் போகும் தேதி முன்னரே அறிந்த இருவர், தாம் தவறவிட்ட இளமை காலக் கொண்டாட்டங்களை பட்டியலிட்டு அனுபவிக்கும், வாழ்வின் 'Climax' தருணங்கள்."

IMDB : http://www.imdb.com/title/tt0825232/

Torrent: Download Movie Torrent

The கம்பளி பூச்சி


மழலை தவழ்வது போல் மழை பொழுதில் ஊர்ந்துச் சென்ற ஓர் கம்பளி பூச்சி.

மெழுகினில், அதன் ஒளியினில் !!

ஆறடிக் குழலும் என்னை
ஆட்கொள்ளும் அழகும் கொண்டு,

இருள் மிகு இரவினில், எனை
மறந்திடும் இனிய கனவினில் வந்தவளே -

விண்மீன் எல்லாம் தோற்றுப் போகும்
உன் விழி வழி ஒளி முன்னில்.

எனை மறந்து உறங்கத் துணிந்தேன்,
உடன் வந்து நீயும் அமர்ந்தாய்.

அருகினில் உன்னைக் கண்டேன்,
உறுகியே நானும் வழிந்தேன்.

மெழுகினில், அதன் ஒளியினில்,
உன் அழகிய விழியினில்,
அடைப்பட்டிட ஆசைக் கொண்டேன், அதற்காய்
ஆயிரம் முறையும் இறந்திட ஆர்வம் கொண்டேன்.‘அழகு’ என்றே உனை அழைக்க நினைத்தேன்; அதற்க்குள்,
‘நிலவென்றே’ நீயும் மறைந்து போனாய் !!
புகையென நொடியினில் மறைந்தாய், வெண்-
புகையெனவே காற்றினில் கரைந்தாய்.

என்னென்று புரியாமலேயெ என்
கண்ணின்று நீர் வழிந்திடுதே.

பின், மெல்லக் கண் திறந்தேன்,
மெதுவாய் மெய் என்ன நான் அறிந்தேன்...

- நொடிப் பொழுதினில் கலைந்தக் கனவொன்று,
கோடி பொழுதுகள் நினைக்க வைக்குதே,
“உனக்காக எனக்குள் நான் வளர்க்கும் காதலினை”.

The Bicyle thief (Ladri di biciclette ) - 1948


--- " 'Bicycle' இல்லாமல் வேலையும் இல்லை வாழ்க்கையும் இல்லை. அந்த 'Bicycle' ஐ முதல் நாள் வேலையில் பொழுதே திருடிய திருடனை, பாடுபட்டு, கண்டுபிடித்தும் ஏதும் செய்ய முடியாத ஓர் ஏழைத் தகப்பனின் கண்ணீர் கதை."

IMDB : http://www.imdb.com/title/tt0040522/

Torrent: Download Movie Torrent

The Shawshank Redemption (1994)--- " யாருமே விடுதலை ஆக முடியாத சிறையில் இருந்து தப்பிக்கும் சாமர்த்தியனின் ‘தப்பிக்கும் படலம்’; சிறையில் தனக்கு கிடைத்த நண்பனுடன் இறுதியில் இணையும் ஓர் நட்பின் சாரல். "


IMDB: http://www.imdb.com/title/tt0111161/

Torrent: Download movie Torrent